* merkityt tiedot ovat pakollisia
*Yritys / Företag
Yrityksen aputoiminimi / Företagets hjälpfirmanamn
*Y-tunnus / Y-Kännetecken
Yritys on Synkka-tuotetietopalvelussa
Yrityksen GLN-numero
*Toimiala
Liikevaihto
Yrityksen www-sivut / Företagets www-sidor
Facebook-sivut / Facebook-sidor
*Postiosoite / Postadress
*Postinumero ja
postitoimipaikka / Postnummer och postkontor
 

  Anna käyntiosoite, jos se on eri kuin postitusosoite
Käyntiosoite / Besökadress
Postinumero ja
postitoimipaikka / Postnummer och postkontor
 

  Anna tuotantolaitoksen osoite
*Osoite / adress
*Postinumero ja
postitoimipaikka / Postnummer och postkontor
 
  Anna laskutusosoite, jos se on eri kuin postitusosoite
Laskutusyksikön nimi / Fakturerings enhets namn
Laskutusosoite / Fakturerings adress
Postinumero ja
postitoimipaikka / Postnummer och postkontor
 

  Toimitusjohtajan tiedot
*Etunimi / Förnamn
*Sukunimi / Efternamn
*Puhelinnumero / Telefonnummer
*Sähköpostiosoite / e-postadress

Hakemuksen täyttäjän tiedot
*Etunimi / Förnamn
*Sukunimi / Efternamn
*Sähköpostiosoite / e-postadress
Puhelinnumero / Telefonnummer

Lisätietoja / Tillägsinformation